Jakie rzeczy sprawdza się w księdze wieczystej?

Gdy kupujemy mieszkanie, warto dla bezpieczeństwa własnego i swoich najbliższych sprawdzić stan wszelkich dokumentów mających wpływ na zarządzanie nieruchomością przez dotychczasowych właścicieli oraz instytucje. Dzięki temu zyskamy pewność, że w żaden sposób jako konsumenci nie zostaniemy oszukani. Dostęp do księgi wieczystej otrzymujemy wtedy, gdy wystąpimy o jej odpis. Można taki odpis uzyskać w siedzibie danego sądu rejonowego, stosownego do usytuowania danego obiektu.


Pierwszy dział księgi wieczystej odkryje przed nami informacje na temat oznaczeń zastosowanych w mieszkaniu, a także wpisy dotyczące prawa własnościowego. Przeczytamy, ile metrów mieszkanie dokładnie zajmuje oraz sprawdzimy liczbę pomieszczeń do zagospodarowania. Jeżeli dane dotyczące metrażu umieszczone w księdze wieczystej są inne od tych, jakie podał nam właściciel i sprzedający mieszkanie, powinniśmy niezwłocznie poinformować go o tej różnicy. Od tego zależy cena za nabycie całej nieruchomości i nie można pozwolić sobie na ignorancję, bo możemy zapłacić za dużo za nieruchomość, która w rzeczywistości może być warta sporo mniej. Informacje o lokalach, które przynależą do nieruchomości, ale mają inne położenie są także istotne. Chodzi oczywiście o lokale typu garaże, piwnice oraz poddasza.
Drugi dział porusza kwestie danych na temat właściciela.

To bardzo ważne informacje, zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieją jeszcze współwłaściciele nieruchomości. Jeżeli liczy się dla nas wyłącznie kupno nieruchomości w całości, a nie we fragmencie, będziemy musieli zawrzeć stosowną umowę także ze współwłaścicielami. W ostateczności umowa może być zawarta z jednym współwłaścicielem, ale musi on figurować jako pełnomocnik pozostałych. Sytuację komplikować może jeszcze fakt, że współwłaściciele są małżonkami.

Nieruchomość zatem jest wtedy czymś w rodzaju rodzinnego majątku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno stwierdza, że w przypadku, gdy obaj współwłaściciele są małżeństwem, musi być zgoda obu stron na sprzedaż nieruchomości. Umowa jest ważna tylko wtedy, gdy obie strony przystają na jednakowe warunki. Umowy podpisane bez zgody współmałżonka mają ważność tylko wtedy, gdy wszystko organizowane jest w dobrej wierze. Jeśli mieszkanie zostanie sprzedane, skuteczność umowy sprawdzi się w momencie, kiedy w księdze wieczystej w roli właściciela wystąpi małżonek, z którym daną umowę podpisano. Jeśli tekst z księgi przedstawia jako właścicieli obu małżonków, nabywca nie będzie mógł się bronić, że nic nie wiedział o istnieniu współwłaścicieli. Niemożliwe jest zasłanianie się brakiem znajomości wpisów należących do ksiąg wieczystych.

Dział trzeci prezentuje informacje na temat ograniczeń praw rzeczowych oraz dotyczących zarządzaniem nieruchomością. Tam przeczytamy także, czy kiedykolwiek w stosunku do nieruchomości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, wizyty komornicze, itp. Nieruchomości o charakterze zabytkowym rządzą się swoimi prawami. Jeśli są wpisane do rejestru zabytków, jakakolwiek ich modernizacja będzie wymagała konsultacji z konserwatorami i władzami miasta.