Pośrednik sprzedaży nieruchomości i jego błędy.

Urząd Ochrony Konsumenta jest bardzo restrykcyjną organizacją. Dowodzi temu fakt, iż w ubiegłych latach zostało ukaranych grzywnami bardzo wielu nieuczciwych i działających na krawędzi obowiązującego prawa pośredników nieruchomości. Zapotrzebowanie na kupno i sprzedaż nieruchomości na rynku ma swoją stałą wartość, której nie jest w stanie zachwiać ani postępujący kryzys finansowy na rynku pracy, ani zawirowania gospodarcze. Jest to jeden z najbardziej dochodowych biznesów. Nic więc dziwnego, że do pełnienia roli pośrednika w obrocie nieruchomościami rwie się coraz więcej młodych osób, niekoniecznie posiadających stosowne doświadczenia w tej dziedzinie. Intratny charakter tej profesji wykorzystywany jest przez nieuczciwych pośredników wykorzystujących naiwność oraz brak stosownych informacji u swoich klientów. Straty finansowe są tutaj jak najbardziej dotkliwe. Jeśli planujemy zakupić mieszkanie lub lokal pod działalność gospodarczą – nie możemy pozwolić sobie na niepotrzebne uchybienia i stratę inwestowanych pieniędzy. Proces finalizowania umów i samego zakupu warto więc powierzyć komuś zaufanemu, o kim wiedzieć będziemy, że na pierwszym planie będzie miał nasze dobro, a nie tylko zasobność własnego portfela. Jeśli nie chcemy w trakcie dokonywania transakcji stracić bezmyślnie całego swojego dorobku, postawmy na zweryfikowanie pośrednika, który wydaje nam się w swoich działaniach najbardziej wiarygodny.

Profesjonalny pośrednik obrotu nieruchomościami posługuje się licencją. Komunikat tego typu możliwy jest do odnalezienia w Centralnym Rejestrze Pośredników Nieruchomości, można go odnaleźć na stronach Ministerstwa Transportu. Do prowadzenia działalności opartych na obrocie nieruchomościami upoważnione są wyłącznie te osoby, które pochwalić się mogą licencjami. Drugim ważnym dokumentem będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych w wyniku wykonywania czynności pośredniczenia przy obrocie. Jeśli Twój pośrednik w sprzedaży lub kupnie nieruchomości jeszcze nie pochwalił Ci się swoimi dokumentami, postaraj się, aby zrobił to jak najszybciej, zanim już będzie za późno na odwrócenie szkód.

Sprawa prowizji także jest bardzo istotna. Jeżeli pośrednik będzie żądał opłat już przy pierwszym, zapoznawczym spotkaniu – lepiej dać sobie z nim spokój. Jakąkolwiek prowizję pośrednik pobiera wtedy, gdy transakcje są już sfinalizowane i niczego nie można odwrócić. Nie można także podpisywać żadnych umów o przedwczesnym wypłacaniu prowizji. Jedynym dokumentem regulującym jest sporządzona dla obu stron umowa. Jeżeli dostrzegamy, że działania zatrudnionego przez nas pośrednik obrotu nieruchomościami pozostawiają wiele do życzenia, a w dodatku daleko im do zachowań etycznych – możemy skierować sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Działa tam specjalna sekcja dla pośredników nieruchomości. Pomoże także w razie problemów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pośrednik obrotu nieruchomościami zobowiązany jest w środowisku zawodowym zachowywać się w zgodzie z prawem i obowiązującymi wskaźnikami etycznymi. Jeśli nie spełnia odpowiedzialności zawodowej, a w dodatku zostanie to w odpowiedni sposób udokumentowane – może stracić swoją licencję, a tym samym prawo do dalszego wykonywania profesji.