Podatki od sprzedaży nieruchomości.

Obowiązek podatkowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym dotyczy wszystkich osób fizycznych od danych przychodów. Do przychodów zaliczymy nie tylko dochody pochodzące od pracy zawodowej, ale także zyski z prowadzenia działalności gospodarczej. Podatki pobiera się od posiadanych nieruchomości, a także od tych obiektów, które zostały sprzedane, a położone są na terytorium naszego kraju. Warto wiedzieć o sytuacjach, w których płacenie podatku od nieruchomości będzie niekonieczne.

Specjaliści inwestycyjni twierdzą, że kupno działki rolnej i przekształcenie jej w ciągu dwóch lat od momentu zakupu w działkę budowlaną sprawi, że podatek nie będzie obowiązywał. Ustawa na temat podatku dochodowego reguluje dochody pozyskane dzięki sprzedaży nieruchomości. Podatek PIT płaci się od sprzedaży nieruchomości lub jej części, ale to nie wszystko. PIT zapłacić trzeba także w sytuacjach częściowych udziałów w nieruchomościach, praw własnościowych do mieszkania lub użytkowego gospodarowania, praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach oraz praw do korzystania z gruntów. Wyjątek uznaje się wtedy, gdy nieruchomość zostaje sprzedana 5 lat po kupnie lub postawieniu na wybranej działce. Aktualne normy prawne mówią nam, że wartość podatku PIT od nieruchomości w obecnych czasach sięga 19 procent danego dochodu. Przychód ze sprzedaży zostaje więc pomniejszony o koszty uzyskania danego przychodu. Koszty te obejmują proces budowy, jej kupna i aby zostały wzięte pod uwagę przez Urząd Skarbowy, powinny być podparte odpowiednią dokumentacją.

 

Przychody być mogą także poszerzone o wartość nakładów poniesionych w celach podniesienia ogólnej wartości oraz regulacji prawa majątkowego. Podatki od sprzedaży nieruchomości płaci się w chwili składania rozliczenia za dany rok podatkowy, w którym do sprzedaży doszło. Wymienione stawki funkcjonują i mają ważność tylko wtedy, gdy nieruchomości zostały zakupione nie później, niż 5 lat od momentu sprzedaży. Jeśli decydujemy się sprzedać dom, albo mieszkanie w 5 lat od chwili, kiedy je kupowaliśmy – nie będziemy musieli płacić PIT-u. Aby nie mieć problemów z obliczeniem dystansu czasowego i nie być niemile zaskoczonym w skrajnych sytuacjach, radzimy dostosować się do sugestii. Czas liczyć należy od końca roku kalendarzowego, gdzie nabyto lub zbudowano nieruchomość. Jeśli mieszkanie zostało kupione w 2012 roku, najwcześniej 1 stycznia 2018 będzie można je sprzedać bez konieczności płacenia podatku oraz deklarowania się i zgłaszania decyzji o sprzedaży na łono Urzędu Skarbowego.

 

Co do ulg podatkowych, niestety nie można ich uznać za jednakowe w naszym kraju, także w dziedzinie sprzedaży nieruchomości. Są one zależne od daty postawienia nieruchomości, a także daty zakupu, podyktowanej dodatkowo prawem majątkowym. Przypadki nieruchomości kupionych między 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2017 roku mają dodatkowo zagwarantowane ulgi meldunkowe w stosunku do sprzedających. 
Są one ważne, gdy okres zameldowania podatnika w nieruchomości wynosił co najmniej 12 miesięcy.